Weboldalunk cookie-kat használ a felhasználói élmény növeléséhez. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Tudjon meg még többet.

 • Hírlevél

  Hírlevél feliratkozás

  Értesüljön elsőként a nyilvánosság előtt exkluzív ajánlatainkról, újdonságainkról és az aktuális divattrendekről!

 • Elérhetőség

Elfelejtett jelszó

Kérjük, adja meg a bejelentkezéshez használt e-mail címét és elküldjük a jelszómódosításhoz szükséges információkat a megadott e-mail címre.

Vissza a bejelentkezéshez
0

A kosár üres.

Hírlevél adatkezelési tájékoztató

 

Az adatkezelő adatai:

 • név: Kisznyér és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 • cím: 1042 Budapest, Árpád út 90-92.
 • telefon: +36 (20) 212 8498
 • e-mail: info@digelstorebudapest.hu
 • adatvédelemért felelős munkatárs elérhetőségei: info@digelstorebudapest.hu

 

Az adatkezelés célja:

 • azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele,
 • a Társaság által a termékei, újdonságai kapcsán készített hírlevelek megküldése, tájékoztatás nyújtás,
 • tájékoztatás a Társaság által szervezett szakmai- és egyéb rendezvényekről,
 • kapcsolattartás,
 • technikai művelet végrehajtása

Az adatkezelés jogalapja:

 • az érintett hozzájárulása ( 5. § (1) bek. a) pont; GDPR 6. cikk (1) a) pont)

 

A kezelt adatok köre:

 • az érintett neve, e-mail címe
 • a feliratkozás időpontja,
 • a feliratkozáskori IP cím

Az adatkezelő ezen adatokról nyilvántartást vezet, melyben a hozzájárulás megadásának időpontját is rögzíti. A nyilvántartásban rögzített adat ezen felül harmadik fél számára kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával adható át.

Az adatkezelő az adatokat törli, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására nem kerül sor.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb – a hozzájárulás megadásától számított - 3 évig tárolja és legalább évente felülvizsgálja.

Ezt meghaladó ideig történő tároláshoz a Társaság az érintett külön hozzájárulását kéri.

 

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek, adatfeldolgozók:

A személyes adatokhoz az adatkezelő marketing területtel foglalkozó munkatársai férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében.

Az adatkezelő szervereinek fizikai és operációs rendszerszintű üzemeltetését az Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (székhely: 1144 Budapest, Ormányság u.4.; e-mail cím: support@tarhely.eu)

Adatkezelő a hírlevelek kiküldése során adatfeldolgozóként igénybe veszi a Mailchimp - The Rocket Science Group LLC (székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia, 30308, e-mail cím: dpo@mailchimp.com) szolgáltatásait. A Mailchimp - The Rocket Science Group LLC által végzett tevékenységek a következők: hírlevél listák kezelése, hírlevél kampányok menedzselése és hírlevelek kiküldése.

Az adatkezelő a hírleveleket a Mailchimp szolgáltatásának igénybevételével küldi ki. A Mailchimp szolgáltatás üzemeltetője a The Rocket Science Group LLC.

 

Adatbiztonsági intézkedések:

A megadott személyes adatokat az adatkezelő a fenti székhelyén található szerverhelyiségében lévő szervereken tárolja.

Az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az általános adatkezelési tájékoztatójában foglalt szervezeti és biztonsági intézkedéseket alkalmazza.

 

Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről, illetve kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést.

Az érintett kérheti a személyes adatok helyesbítését (ha azok nem felelnek meg a valóságnak), törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintett a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozatát bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenes visszavonhatja az adatkezelő fenti e-mail címére vagy postacímére küldött küldemény útján, de erre lehetősége van minden, hírlevelet küldő e-mail alján megtalálható „leiratkozom” linkre kattintással is.

Az érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, vagy jogosult azokat más adatkezelőhöz továbbítani vagy – ha ez technikailag megvalósítható – kérheti azok közvetlen továbbítását másik adatkezelőhöz (adathordozhatósághoz való jog).

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kérését, igényét írásban jelezheti e-mailen a vagy postai úton a fent megadott elérhetőségeken.

Amennyiben az érintett személyes adatainak jogellenes kezelését tapasztalja, akkor panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefon: 06 -1- 391-1400; telefax: 06-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintett bírósághoz is fordulhat személyes adatainak jogellenes kezelése esetén. A pert az Adatkezelő székhelye, vagy az érintett választása szerint, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt lehet megindítani.

Jelen adatkezelési tájékoztató elérhető az Adatkezelő honlapján (www.digelstorebudapest.hu)

 

Budapest, 2018. május

Hírlevél feliratkozás

Értesüljön elsőként a nyilvánosság előtt exkluzív ajánlatainkról, újdonságainkról és az aktuális divattrendekről!